Intellectueel eigendom: ruggengraat van een creatieve economie?

Wie de onvermijdelijke ‘hipsters’ die PICNIC bevolken toch wil ontlopen, moet op vrijdagochtend een sessie over intellectueel eigendomsrecht gaan bijwonen. Naast dat dit een interessanter onderwerp is dan de titel doet vermoeden (“Valorazation and Protection of IPR in ICT and Digital Media”), is het wel eens verfrissend om niet afgeleid te worden door de uiterlijke kant van wat op PICNIC voor ‘creatief’ doorgaat.

In deze sessie ging het namelijk vooral om de inhoud. En die was inspirerend. Niet eens zozeer de nette bloemlezing door Kennedy Van der Laan-jurist Jens van den Brink (IPR-specialist) van recente jurisprudentie, maar zeker wel de paneldiscussie die aansluitend plaatsvond.

Hierin onder meer de Innovation Director van Nokia, Velli-Pekka Niitamo en Simon Bolton, directeur van het Centre for Competitive Creative Design. En ook Paul Keller, namens Kennisland de representant voor Creative Commons en Annelies Kaptein, directeur van StoneRoos Interactive TV. Bedoeling van discussieleider Auke Ferwerda (incubator manager bij MediaGilde was om aan de hand van een aantal stellingen het belang van de bescherming van het intellectueel eigendom voor (kleine) ondernemingen te behandelen. Dat lukte maar deels. De discussie en de naar voren gebrachte voorbeelden waren dermate levendig en boeiend (veel interactie met de aanwezigen in de yurt zaal) dat er maar twee stellingen ‘behandeld’ konden worden.

Interessant om te vernemen was, dat Nokia vroeger een nogal protectionistisch beleid ten aanzien van het beschermen van innovaties aan de dag legde. Zo kon elke secretaresse die bijvoorbeeld een flessenopener in een mobiele telefoon bedacht zich verheugen in aandacht van Nokia’s patentafdeling. “Er was een aanmoedigend beleid om elk idee te laten registreren”, aldus Nokia’s Velli-Pekka Niitamo. “Immers, zolang een medewerker van Nokia met een idee kwam, kon het bedrijf dat als intellectueel eigendom laten registreren. Het probleem hiermee is echter, zo leerden wij, dat je er een complete industrie mee verlamt. Het is voor concurrenten en het onderwijs nauwelijks meer interessant om aan innovatie te doen.” De veelheid aan patenten – waar maar zelden iets mee werd gedaan – werd zo eerder een last dan een lust voor het Finse bedrijf. Niitamo: “Dat was dan ook de reden om op een zeker moment 1000 patenten gratis ter beschikking te stellen aan start-ups. Daarvan werden er 130 geselecteerd als zijnde ‘kansrijk’. In totaal ontstonden uit deze exercitie 19 nieuwe bedrijven. Vijf hiervan maken nu winst. Nokia had in ruil voor het gratis patent het recht om een belang te nemen in de start-up.” Dit initiatief werkt overigens alleen in Finland. Volgens Niitamo vooral omdat “het dicht bij huis makkelijker is om zo’n vriendelijke omgeving te creëren dan op de wereldmarkt.”

Merkbelang
Een ander interessant gezichtspunt werd door Simon Bolton naar voren gebracht. Hoewel hij uit de zaal het verwijt kreeg nogal zwaar op patentregistratie te hameren (kostbaar en maar een jaar geldig) wist hij die kritiek te pareren door te wijzen op het aspect ‘timing’: “Tegenwoordig gaat alles sneller. Nieuwe vindingen dienen zich elke dag aan. Timing is een serieus issue geworden voor ondernemingen. Puur op basis van een idee en de potentiele marktwaarde ervan handelen is lastiger geworden. De time-to-market is vaak gewoon te kort. Het belang van een merk is mijn inziens daardoor toegenomen. Een merk biedt consumenten in een snelle wereld een stabiel fundament om innovaties te kunnen waarderen.” Niitamo nuanceerde: “Maar niet alles leent zich voor een merkbuzz. Natuurlijk is de merknaam Apple voor Steve Jobs waardevol als hij een nieuw apparaat op de markt brengt. Maar hoe maak je een nieuwe firmware functie voor een mobiele telefoon ‘sexy’?”

Uit de zaal kwam nog een praktische noot: Het vastleggen van het intellectueel eigendomsrecht is meestal niet het probleem. Zorgen dat het wordt nageleefd wel. Een MKB-er heeft simpelweg niet de tijd en het geld om een inbreuk adequaat te bestrijden. Zowel Bolton als Van den Brink moest berustend knikken bij deze pragmatische opmerking. Maar wezen tegelijkertijd ook op het vaak volledig ontbreken van kennis over auteursrecht bij (startende) ondernemers. Terwijl het zeker in deze Internet Age voor creatieve start-ups belangrijk is om het fundament van hun onderneming (de vinding) te kunnen beschermen. Bolton verklaarde dat als volgt: “Nadenken over het verkopen van een onderneming, veronderstelt een entrepreneursbenadering, geen creatieve instelling. Als je op zoek bent naar een exit-strategie dan zou ik zeker het IPR regelen. Bovendien: als je het IPR onderdeel maakt van je businessplan, helpt dat ook bij het aantrekken van kapitaal.” Tegelijkertijd wees Bolton op het belang van IPR voor creatieven: “Creatieve mensen verkopen hun tijd voor geld. Grote bedrijven kunnen dat betalen. SME’s niet. Er wordt dan snel gesproken over het delen van de risico’s en mogelijke opbrengsten. Alleen al vanuit dat kader wordt IPR relevant.”

Voor wie het duizelde, had Jens van den Brink een praktische tip: “Ga gewoon eens koffie drinken met een advocaat. Die zijn niet eng en kosten ook niet meteen veel geld. Als je door zo’n gesprek weet waar je op moet letten, loont het al.” Annelies Kaptein had dat anders aangepast: “Steeds een advocaat inhuren werd wel duur. Ik heb er nu een voor 50% in dienst. Ook handig voor andere zaken, zoals contracten opstellen.”

Link:
Media Report (blog van o.a. Jens van den Brink)

Dit artikel is ook geplaatst op de website van Adformatie

Recognizable… Clients from hell Herkenbaar: Clients from hell

from ActiveDen:

Client: “[Indian outsourcer] says he can do this site for $200.  Why should I go with you?”
Me: “Has he done any work for you in the past?”
Client: Yeah!  He did [Other Site] for me.
[I load the other site]
Me: “The entire site’s done in Flash.”
Client: “Huh?”
Me: “It’s a site for iPhone users.”
Client: “I know.  Cool, huh?”
Me: “It’s a site for iPhone users… none of whom can see it…”
Client: “Huh?”
Me: “The iPhone doesn’t support Flash.”
Client: “Well it looks fine on my PC!”
Me: “Do you have an iPhone?”
Client: “No.”
Me: “…”
Client: “Tell you what, I’m just gonna go with [Indian outsourcer].  He seems like he knows what he’s doing and I’m not sure you do.”
Me: “Have fun.”

Marketeers die het snappen

Werd helemaal gelukkig bij het lezen van het interview met Marktplaats-directeur Kiliaan Toorenaar:

“Alles wat je ziet op Marktplaats.nl is getest. Alles kan altijd beter. Niets staat er bij toeval. Marketeers hebben dat vaak niet door, maar een site is nooit af. Marktplaats kent elke drie weken een nieuwe release. De site lijkt niet te veranderen, maar in 10 jaar hebben er megaveranderingen plaatsgevonden”.

en even verderop, over de overname door eBay:

“Consultants van McKinsey en de Boston Consulting Group waren daar kind aan huis. Dat betekent dat er veel aandacht is voor analyse.  Marktplaats profiteert daarvan. Je moet Marktplaats zien als een grote trechter en we proberen er steeds meer vaseline in te smeren. Hoe faciliteer je het gebruik het best? Het gezonde verstand van Marktplaats en de analyse van eBay zijn gemixt. We zijn hier de hele dag aan het testen om zaken slimmer en beter te maken”.

<!--:en-->Language plugin changed. Messed up current content<!--:--><!--:nl-->Taal-switch veranderd. Huidige content verrommelt<!--:-->

I’ve changed my language plugin. Consequence is, that the current content is messed up. Will tidy things up…Heb een nieuwe taal-plugin geinstalleerd. Daardoor is de huidige, reeds vertaalde content foetsie, verdwenen en waarschijnlijk alleen nog uit de database op te duikelen. Zal binnenkort een en ander opschonen…

Broken Macbook Pro: Apple gone mad?

cracked screen MacBook Pro 15
It happened: my Macbook Pro is broken. The screen that is. Never had any problems with carrying laptops in my old and trusted ASUS-briefcase. But the Macbook Pro showed up with a broken screen yesterday… Kind of fragile stuff. Today I visited a official Apple Service Center in Rotterdam in my lunchbreak. They told me that this is not covered by warranty. The price to fix this? A stunning 758 euros without 19% VAT. The repair will last al least 10 working days. But more likely 15.

I left the shop astonished and determined to solve it in another way, To make a long story short: I ordered a new screen via Ebay. Price: 256,98 Canadian dollars. Including shipment. That is 161,01 euros. The manual that tells in a step-by-step way how to replace the display was downloaded via Powerbookmedic.com This includes details photos on how to do the job. I guess it will take me a maximum of 3 hours, probably less. I’ll keep you all posted on how this story ends. But I guess I’m in for a very satisfying solution (fingers crossed!)

UPDATE – FRIDAY AUGUST 8TH, 2008
The screen arrived! That is rather rapid: ordered Tuesday and delivered Friday from www.screencountry.com in Canada! This evening I am invited to fly with the Dutch Airforce – in a balloon. But otherwise I would have rebuild the MacBook Pro this evening. I’ll do that tomorrow. When all works out, I am done for a bit more than 160 euros. Within a week! Via the official channels the situation would differ quite a bit: at least 750 euros and a waiting time of two – probably three – working weeks…

FINAL UPDATE:
Did it. Just a day after receiving the screen from Canada, I took the thing apart and fixed the screen. Geeting it back together was probably harder than taking it apart… Nice!

Read more

Long time ago…

It has been too long ago since I blogged here. A lot of different things kept me busy. Not that I had no stuff to blog about. It has been a rather inspiring and thriving period… While catching up, I had to delete another 545 spam comments. Askimet told me that:

Akismet has caught 7,531 spam for you since you first installed it. Now that’s what I call a blessing. I dare not think about the effort it would have been to manually delete al that crap…

Just picking up the pace again. Like nothing happened. I just finished my presentation for tommorow. I will be talking about “The Future of Direct Marketing” on the National Marketingday that will be held at Nieuwegein, The Netherlands. Just before that I finished the recording for tonight’s PitchTalk at Het Gesprek. It will be aired around 20.30 hour. Ronnie Overgoor and I had Durk-Jan de Bruin as our guest. He is the founder of www.startpagina.nl and is now busy with www.mijnwinkel.nl A very interesting and nice talk indeed.

Multi-language: English and Dutch

Finally I found a plugin that was rather easy to install. So now DR | ADV is bi-lingual. I will not translate all the content at once. But once in a while I will translate the postings to Dutch. New postings will be in both languages from scratch.